Deklaracja PCC-3 – 3 kroki do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, obowiązuje od początku roku 2001. Zastąpił on powszechną niegdyś opłatę skarbową, a zobowiązany jest go uiścić każdy, kto dokonuje pewne transakcje w obrocie gospodarczym, wymienione w ustawie. W przypadku tego typu działań należy wypełnić deklarację PCC-3 i zapłacić odpowiedni podatek, którego stawkę określają przepisy. Bardzo często podatek ten opłacany jest podczas transakcji kupna-sprzedaży samochodu, ale również przy udzielaniu pożyczek lub darowizn. Kiedy jeszcze powinniśmy go opłacić?

  1. Kiedy opłacamy podatek od czynności cywilnoprawnych?
  2. Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych
  3. Do kiedy złożyć druk PCC-3?

Kiedy opłacamy podatek od czynności cywilnoprawnych?

Deklarację PCC-3 powinniśmy wypełniać zawsze, gdy dokonujemy pewnych czynności, określanych przez ustawę. Zalicza się do nich sprzedaż lub wymianę barterową zarówno przedmiotów materialnych jak i praw majątkowych. Także wszelkie umowy, dotyczące przekazywania środków finansowych, jak pożyczka czy darowizna, podlegają opodatkowaniu. Podatek od czynności cywilnoprawnych należy uiścić w przypadku sporządzenia umowy dożywocia lub ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania lub służebności. Również w przypadku zmiany umowy na wyżej opodatkowaną należy uwzględnić ten fakt i sporządzić korygujący druk PCC-3.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych

Spora liczba dokonanych czynności cywilnoprawnych opodatkowana jest w wysokości 2% od sumy transakcji. Zdarzają się jednak wyjątki, wyszczególnione przez ustawę. Sprzedaż innych praw majątkowych niż te, które są wymienione, wymaga opłaty w wysokości 1%. Podobnie jest w przypadku przeniesienia własności pozostałych praw majątkowych nie wymienionych w ustawie. Zmienia się również oprocentowanie pożyczek – dla umów zawartych od roku 2019 zamiast 2% wynosi ono jedynie 0,5 % pożyczanej sumy. W przypadku ustanowienia hipoteki podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,1% kwoty zabezpieczonej wierzytelności.

Do kiedy złożyć druk PCC-3?

Podatnik powinien wypełnić i złożyć deklarację podatkową nie czekając na powiadomienie przez właściwy urząd. Wyliczoną kwotę powinno się przesłać na konto urzędu skarbowego najpóźniej 14 dni po powstaniu obowiązku podatkowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pobranie tego podatku jest w gestii płatnika. Jeżeli deklarację przekazujemy tradycyjnie, za pomocą poczty, data jej wysłania listem poleconym jest równoznaczna z terminem złożenia. Natomiast w przypadku wykorzystania Internetu, za datę przekazania PCC-3 uważa się dzień, gdy otrzymamy UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Poprzedni artykułPożyczka szybka droga do wsparcia domowego budżetu
Następny artykułCzy łódkę trzeba rejestrować?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj