Wiek emerytalny w Polsce w 2014 roku

1 stycznia 2013 wiek emerytalny w Polsce uległ wydłużeniu. Docelowo ma wynieść 67 dla mężczyzn i kobiet. Kobiety urodzone przed 1 stycznia 1953 roku i mężczyźni urodzeni przed stycznia 1949 roku mogą spać spokojnie – ich zmiany nie dotyczą. Jednak pozostali będą pracowali dłużej. O ile? To zależy od daty urodzenia i wykonywanego zawodu.

Wiek emerytalny dla mężczyzn w 2014 roku

Wiek emerytalny w Polsce dla mężczyzn przedstawia tabela poniżej. Zależy on od daty urodzenia:

 1. w I kwartale 1949 r. podwyższono do 65 lat i 5 miesięcy,
 2. w II kwartale 1949 r. podwyższono do 65 lat i 6 miesięcy,
 3. w III kwartale 1949 r. podwyższono do 65 lat i 7 miesięcy,
 4. w IV kwartale 1949 r. podwyższono do 65 lat i 8 miesięcy,
 5. w I kwartale 1950 r. podwyższono do 65 lat i 9 miesięcy,
 6. w II kwartale 1950 r. podwyższono do 65 lat i 10 miesięcy,
 7. w III kwartale 1950 r. podwyższono do 65 lat i 11 miesięcy,
 8. w IV kwartale 1950 r. podwyższono do 66 lat,
 9. w I kwartale 1951 r. podwyższono do 66 lat i 1 miesiąca,
 10. w II kwartale 1951 r. podwyższono do 66 lat i 2 miesięcy,
 11. w III kwartale 1951 r. podwyższono do 66 lat i 3 miesięcy,
 12. w IV kwartale 1951 r. podwyższono do 66 lat i 4 miesięcy,
 13. w I kwartale 1952 r. podwyższono do 66 lat i 5 miesięcy,
 14. w II kwartale 1952 r. podwyższono do 66 lat i 6 miesięcy,
 15. w III kwartale 1952 r. podwyższono do 66 lat i 7 miesięcy,
 16. w IV kwartale 1952 r. podwyższono do 66 lat i 8 miesięcy,
 17. w I kwartale 1953 r. podwyższono do 66 lat i 9 miesięcy,
 18. w II kwartale 1953 r. podwyższono do 66 lat i 10 miesięcy,
 19. w III kwartale 1953 r. podwyższono do 66 lat i 11 miesięcy,
 20. w IV kwartale 1953 r. i później – podwyższono do 67.

Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych po dniu 30 września 1953 r. wynosi 67 lat.

Kwartał I to osoby urodzone między 1 stycznia a 31 marca włącznie, II kwartał to osoby urodzone między 1 kwietnia a 30 czerwca włącznie, III kwartał to osoby urodzone między 1 lipca a 30 września włącznie, 4 kwartał to osoby urodzone między 1 października a 31 grudnia włącznie. Decyduje data urodzenia podana w urzędzie stanu cywilnego.

Wiek emerytalny w Polsce – tabela dla kobiet w 2014 roku

Również wiek emerytalny dla kobiet zależy od daty urodzenia. Wiek emerytalny przedstawia tabela poniżej i zależy od daty urodzenia:

 • w I kwartale 1953 r. wiek emerytalny podwyższono do 60 lat i 1 miesiąca,
 • w II kwartale 1953 r. wiek emerytalny podwyższono do 60 lat i 2 miesięcy,
 • w III kwartale 1953 r. wiek emerytalny podwyższono do 60 lat i 3 miesięcy,
 • w IV kwartale 1953 r. wiek emerytalny podwyższono do 60 lat i 4 miesięcy,
 • w I kwartale 1954 r. wiek emerytalny podwyższono do 60 lat i 5 miesięcy,
 • w II kwartale 1954 r. wiek emerytalny podwyższono do 60 lat i 6 miesięcy,
 • w III kwartale 1954 r. wiek emerytalny podwyższono do 60 lat i 7 miesięcy,
 • w IV kwartale 1954 r. wiek emerytalny podwyższono do 60 lat i 8 miesięcy,
 • w I kwartale 1955 r. wiek emerytalny podwyższono do 60 lat i 9 miesięcy,
 • w II kwartale 1955 r. wiek emerytalny podwyższono do 60 lat i 10 miesięcy,
 • w III kwartale 1955 r. wiek emerytalny podwyższono do 60 lat i 11 miesięcy,
 • w IV kwartale 1955 r. wiek emerytalny podwyższono do 61 lat,
 • w I kwartale 1956 r. wiek emerytalny podwyższono do 61 lat i 1 miesiąca,
 • w II kwartale 1956 r. wiek emerytalny podwyższono do 61 lat i 2 miesięcy,
 • w III kwartale 1956 r. wiek emerytalny podwyższono do 61 lat i 3 miesięcy,
 • w IV kwartale 1956 r. wiek emerytalny podwyższono do 61 lat i 4 miesięcy,
 • w I kwartale 1957 r. wiek emerytalny podwyższono do 61 lat i 5 miesięcy,
 • w II kwartale 1957 r. wiek emerytalny podwyższono do 61 lat i 6 miesięcy,
 • w III kwartale 1957 r. wiek emerytalny podwyższono do 61 lat i 7 miesięcy,
 • w IV kwartale 1957 r. wiek emerytalny podwyższono do 61 lat i 8 miesięcy,
 • w I kwartale 1958 r. wiek emerytalny podwyższono do 61 lat i 9 miesięcy,
 • w II kwartale 1958 r. wiek emerytalny podwyższono do 61 lat i 10 miesięcy,
 • w III kwartale 1958 r. wiek emerytalny podwyższono do 61 lat i 11 miesięcy,
 • w IV kwartale 1958 r. wiek emerytalny podwyższono do 62 lat,
 • w I kwartale 1959 r. wiek emerytalny podwyższono do 62 lat i 1 miesiąca,
 • w II kwartale 1959 r. wiek emerytalny podwyższono do 62 lat i 2 miesięcy,
 • w III kwartale 1959 r. wiek emerytalny podwyższono do 62 lat i 3 miesięcy,
 • w IV kwartale 1959 r. wiek emerytalny podwyższono do 62 lat i 4 miesięcy,
 • w I kwartale 1960 r. wiek emerytalny podwyższono do 62 lat i 5 miesięcy,
 • w II kwartale 1960 r. wiek emerytalny podwyższono do 62 lat i 6 miesięcy,
 • w III kwartale 1960 r. wiek emerytalny podwyższono do 62 lat i 7 miesięcy,
 • w IV kwartale 1960 r. wiek emerytalny podwyższono do 62 lat i 8 miesięcy,
 • w I kwartale 1961 r. wiek emerytalny podwyższono do 62 lat i 9 miesięcy,
 • w II kwartale 1961 r. wiek emerytalny podwyższono do 62 lat i 10 miesięcy,
 • w III kwartale 1961 r. wiek emerytalny podwyższono do 62 lat i 11 miesięcy,
 • w IV kwartale 1961 r. wiek emerytalny podwyższono do 63 lat,
 • w I kwartale 1962 r. wiek emerytalny podwyższono do 63 lat i 1 miesiąca,
 • w II kwartale 1962 r. wiek emerytalny podwyższono do 63 lat i 2 miesięcy,
 • w III kwartale 1962 r. wiek emerytalny podwyższono do 63 lat i 3 miesięcy,
 • w IV kwartale 1962 r. wiek emerytalny podwyższono do 63 lat i 4 miesięcy,
 • w I kwartale 1963 r. wiek emerytalny podwyższono do 63 lat i 5 miesięcy,
 • w II kwartale 1963 r. wiek emerytalny podwyższono do 63 lat i 6 miesięcy,
 • w III kwartale 1963 r. wiek emerytalny podwyższono do 63 lat i 7 miesięcy,
 • w IV kwartale 1963 r. wiek emerytalny podwyższono do 63 lat i 8 miesięcy,
 • w I kwartale 1964 r. wiek emerytalny podwyższono do 63 lat i 9 miesięcy,
 • w II kwartale 1964 r. wiek emerytalny podwyższono do 63 lat i 10 miesięcy,
 • w III kwartale 1964 r. wiek emerytalny podwyższono do 63 lat i 11 miesięcy,
 • w IV kwartale 1964 r. wiek emerytalny podwyższono do 64 lat,
 • w I kwartale 1965 r. wiek emerytalny podwyższono do 64 lat i 1 miesiąca,
 • w II kwartale 1965 r. wiek emerytalny podwyższono do 64 lat i 2 miesięcy,
 • w III kwartale 1965 r. wiek emerytalny podwyższono do 64 lat i 3 miesięcy,
 • w IV kwartale 1965 r. wiek emerytalny podwyższono do 64 lat i 4 miesięcy,
 • w I kwartale 1966 r. wiek emerytalny podwyższono do 64 lat i 5 miesięcy,
 • w II kwartale 1966 r. wiek emerytalny podwyższono do 64 lat i 6 miesięcy,
 • w III kwartale 1966 r. wiek emerytalny podwyższono do 64 lat i 7 miesięcy,
 • w IV kwartale 1966 r. wiek emerytalny podwyższono do 64 lat i 8 miesięcy,
 • w I kwartale 1967 r. wiek emerytalny podwyższono do 64 lat i 9 miesięcy,
 • w II kwartale 1967 r. wiek emerytalny podwyższono do 64 lat i 10 miesięcy,
 • w III kwartale 1967 r. wiek emerytalny podwyższono do 64 lat i 11 miesięcy,
 • w IV kwartale 1967 r. wiek emerytalny podwyższono do 65 lat,
 • w I kwartale 1968 r. wiek emerytalny podwyższono do 65 lat i 1 miesiąca,
 • w II kwartale 1968 r. wiek emerytalny podwyższono do 65 lat i 2 miesięcy,
 • w III kwartale 1968 r. wiek emerytalny podwyższono do 65 lat i 3 miesięcy,
 • w IV kwartale 1968 r. wiek emerytalny podwyższono do 65 lat i 4 miesięcy,
 • w I kwartale 1969 r. wiek emerytalny podwyższono do 65 lat i 5 miesięcy,
 • w II kwartale 1969 r. wiek emerytalny podwyższono do 65 lat i 6 miesięcy,
 • w III kwartale 1969 r. wiek emerytalny podwyższono do 65 lat i 7 miesięcy,
 • w IV kwartale 1969 r. wiek emerytalny podwyższono do 65 lat i 8 miesięcy,
 • w I kwartale 1970 r. wiek emerytalny podwyższono do 65 lat i 9 miesięcy,
 • w II kwartale 1970 r. wiek emerytalny podwyższono do 65 lat i 10 miesięcy,
 • w III kwartale 1970 r. wiek emerytalny podwyższono do 65 lat i 11 miesięcy,
 • w IV kwartale 1970 r. wiek emerytalny podwyższono do 66 lat,
 • w I kwartale 1971 r. wiek emerytalny podwyższono do 66 lat i 1 miesiąca,
 • w II kwartale 1971 r. wiek emerytalny podwyższono do 66 lat i 2 miesięcy,
 • w III kwartale 1971 r. wiek emerytalny podwyższono do 66 lat i 3 miesięcy,
 • w IV kwartale 1971 r. wiek emerytalny podwyższono do 66 lat i 4 miesięcy,
 • w I kwartale 1972 r. wiek emerytalny podwyższono do 66 lat i 5 miesięcy,
 • w II kwartale 1972 r. wiek emerytalny podwyższono do 66 lat i 6 miesięcy,
 • w III kwartale 1972 r. wiek emerytalny podwyższono do 66 lat i 7 miesięcy,
 • w IV kwartale 1972 r. wiek emerytalny podwyższono do 66 lat i 8 miesięcy,
 • w I kwartale 1973 r. wiek emerytalny podwyższono do 66 lat i 9 miesięcy,
 • w II kwartale 1973 r. wiek emerytalny podwyższono do 66 lat i 10 miesięcy,
 • w III kwartale 1973 r. wiek emerytalny podwyższono do 66 lat i 11 miesięcy,
 • w IV kwartale 1973 r. wiek emerytalny podwyższono do 67 lat.

Wiek emerytalny kobiet urodzonych po dniu 30 września 1973 r. wynosi 67 lat.

Wiek emerytalny w Polsce w 2014 – jak go obniżyć

Niektóre grupy zawodowe wywalczyły sobie niższy wiek emerytalny. Emerytura pomostowa pozwala przejść na emeryturę już w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn przysługuje między innymi górnikom, kolejarzom, rybakom czy kontrolerom ruchu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.9/5 (31 votes cast)
Wiek emerytalny w Polsce w 2014 roku, 2.9 out of 5 based on 31 ratings

Tagi wpisu:

 • wiek emerytalny w polsce 2013
 • wiek emerytalny w europie
 • wiek emerytalny 2013
 • tabela wieku emerytalnego
 • wiek emerytalny w polsce tabela
 • system emerytalny w polsce
 • emerytura w polsce wiek
 • wiek emerytalny tabela
 • yhs-default
 • wiek emerytalny kobiet
Słowa kluczowe: :  , ,

3 comments to Wiek emerytalny w Polsce w 2014 roku

Dołącz do dyskusji